Zemelpolder te Lisse

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de Zemelpolder te Lisse. Dit doet Rijnland vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Deze verbeteringen zijn nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zemelpolder is gelegen in het zuidelijke deel van de bebouwde kom van Lisse. De polder wordt aan de oostzijde begrensd door de Lisserpoelpolder en aan de westzijde door boezemland en de N208. De Zemelpolder heeft een oppervlakte van 45 ha. De polder is voor een groot deel bebouwd, maar bezit ook een deel bollenvelden en grasland.

Oriëntatiekaartje ligging Zemelpolder

Informatie

Aan de rechterzijde kunt de volgende documenten downloaden:

- Maatregelenkaart Peilvoorstel Zemelpolder (pdf, 863 kB)

- Ontwerp peilbesluit Zemelpolder (pdf, 98 kB)

- Toelichting op PB Zemelpolder_incl kaartenbijlage (pdf, 6.2 MB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijk traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Peilbesluit in de Zemelpolder te Lisse? Dan kunt u contact  opnemen via de mail of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.