Peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder

Rijnland verbetert de komende jaren het watersysteem in de peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder te gemeentes Noordwijkerhout, Hillegom en Bloemendaal. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Zilkerpolder ligt in de gemeente Noordwijkerhout. De peilvakken de Zilk zijn verspreid over de gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom en Bloemendaal. Een klein gedeelte van de polders wordt gebruikt voor agrarisch gras en bebouwing, maar het overgrote deel is hoogwaardige bollenteelt. De ondergrond bestaat voornamelijk uit stuifzand. De polders grenzen aan de duinen aan de westkant.  

Laatste nieuws

Dinsdag 9 oktober – informatiebijeenkomst voor peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder.
Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder. Deze peilvakken en polder liggen verspreid in de gemeentes Bloemendaal, Hillegom en Noordwijkerhout . Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen in de plannen voor een passend nieuw peilbesluit.

Datum:         dinsdag 9 oktober 2018
Locatie:        Duinpan de Zilk, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Programma
19:15 uur      Inloop
19:30  uur     Welkom en plenaire toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur     Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen
21:00  uur     Einde bijeenkomst

Meer informatie
Heeft u vragen over deze informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpkust@rijnland.net o.v.v. wgp de Zilk.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het watergebiedsplan voor de Peilvakken De Zilk of de Zilkerpolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.