Polder Gnephoek te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving
Vermoedelijk dateert de polder Gnephoek al van voor 1424. Het toenmalige polder behoort tegenwoordig tot de Vrouwgeestpolder. Ten behoeve van de vervening van beide polders is in 1799 het noordelijke deel van de polder Gnephoek afgesneden en is de huidige vorm van de polder ontstaan. De polder maakt deel uit van de gemeente Alphen aan de Rijn. De polder is ten noorden van de plaats Alphen aan de Rijn gelegen. Het grootste deel van de polder Gnephoek bestaat uit grasland, dat voor de veeteelt wordt gebruikt. Verspreid over de polder liggen dan ook verscheidene landbouwbedrijven. Deze landbouwbedrijven, tezamen met verscheidene woningen en bedrijfsterreinen zijn veelal ter de boezemkade gelegen. Langs de boezemkaden komt veel scheepvaartverkeer voor, met name langs de Heimanswetering en de Oude Rijn. 

Oriëntatiekaart


Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .