Polder Oudendijk te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving
Polder Oudendijk is een droogmakerij met een oppervlakte van 383 ha, gelegen in de gemeente Kaag en Braassem. Aan de noordkant wordt de polder begrensd door de boezemwateren van de Wijde Aa, aan de oostkant door de Woudwetering/Heimanswetering en aan de westkant door de Ofwegener Watering. De zuidgrens van de polder valt samen met de gemeentegrens. Aan de zuidzijde van de polder liggen de Bruimadeschepolder en de Vrouwgeestpolder. Polder Oudendijk bevat 3 peilvakken.


Oriëntatiekaart


Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .