Romolenpolder te gemeente Haarlem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Romolenpolder ligt in de gemeente Haarlem. Deze polder ligt midden in de stedelijke kern van de gemeente, maar wordt gekenmerkt door veel groen en ruimte. In het noorden van de polder bevindt zich een bedrijventerrein en zijn sportverenigingen aanwezig. De polder wordt begrenst door Meerwijk (oost) en de Zuider Buiten Spaarne.

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Op maandag 10 december 2018 organiseert Rijnland een bijeenkomst om een beeld krijgen van de werking van het huidige watersysteem in de Romolenpolder, zoals dat door de omgeving wordt ervaren. Daarnaast verkent Rijnland graag uw wensen en staat hij open voor uw ideeën ten aanzien van eventuele verbeteringen van het watersysteem. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is belangrijk voor Rijnland om een goed watergebiedsplan op te kunnen stellen. Uw informatie zal worden meegenomen in de afwegingen voor een nieuw peilbesluit. Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit. 

Datum:        10 december 2018
Locatie:       Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4, 2034 BA Haarlem

Programma
19:15 uur      Inloop
19:30  uur     Welkom en plenaire toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur     Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen
21:00  uur     Einde bijeenkomst

Aanmelden
In verband met de organisatie, willen wij u vragen om uiterlijk maandag 3 december aan te melen voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar  o.v.v. aanmelden informatiebijeenkomst Romolenpolder.

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een mail naar  o.v.v. wgp Romolenpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535 .