Schinkelpolder te Aalsmeer

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De Schinkelpolder heeft een oppervlak van 243 ha en bestaat uit zes peilvakken. Het voorstel is vier peilvakken op te nemen in het hoofdpeilvak. De polder ligt aan de rand van Aalsmeer. Het zuidelijk deel is overwegend bebouwd en agrarisch (glastuinbouw). Het noordelijk deel is agrarisch grasland en natuur.

Waterkwaliteit

Vanuit interne bronnen zijn er eutrofiëringsproblemen in de hele polder. Het (landelijke) spoor van de emissieloze kas bij de glastuinbouw zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het Schinkelbos, 43 ha groot, bestaat uit water en natuur. Binnen het Schinkelbos is veel aandacht voor het vasthouden van eigen water, zo min mogelijk inlaten en het tegengaan van verlanding. Vismigratie in en uit de polder is niet mogelijk.

Oriëntatiekaart

Informatie

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Toelichting Peilvoorstel Schinkelpolder (pdf, 12.7 MB)
- VV besluit Schinkelpolder (PDF, 2.0 MB)
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)

Voortgang

Dit project bevindt zich in het Bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op via telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar .