Schoter Veenpolder en Ripperdabuurt te Haarlem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Schoter Veenpolder ligt in de gemeente Haarlem. Het watersysteem van de polder is verbonden met de Haarlemmer Kweektuin en de Ripperdabuurt. Het gehele gebied  waarvoor Rijnland een watergebiedsplan maakt ligt tussen de Frans Halsbuurt, het Kleverpark en de Bomenbuurt.

In de Ripperdabuurt, met de voormalige Ripperdakazerne, bevindt zich een woonwijk. Op de Haarlemmer Kweektuin bevindt zich o.a. een park, het NME centrum, schooltuinen en een natuurspeeltuin. De Schoter Veenpolder is met de schoterveenmolen uit 1635 een unieke groene plek midden in de stad. .

Oriëntatiekaart

Laatste nieuws

Wij hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Ook  zijn er berekeningen uitgevoerd en is de waterkwaliteit onderzocht.  We zien enkele verbetermogelijkheden voor het waterpeil en het watersysteem in deze polder. Momenteel onderzoeken we diverse oplossingen.

Download aan de rechterkant van deze pagina een  overzicht van de oplossingen die wij voorstellen. Dit overzicht vindt u in een brief voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven in en om de polder. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze brief of wilt u in de toekomst ook correspondentie ontvangen over het watergebiedsplan voor de Schoter Veenpolder, Haarlemmerkweektuin of de Ripperdabuurt, neem contact met ons op.

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB). Op dit moment bespreken we de mogelijke oplossingen met betrokkenen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u met ons in gesprek over de mogelijke oplossingen in deze polder, neem dan contact op via WGPAlgemeen@rijnland.net o.v.v. Watergebiedsplan Haarlem Vijfhuizer- en Poelpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.