Reconstructie Sifon Nieuwkoop te Nieuwkoop

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Een juiste doorstroming en inrichting draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. In het project Sifon Nieuwkoop werkt Rijnland aan de verbetering van de doorstroom van het water vanaf gemaal Nieuwkoop de boezem in.

Feestelijke afronding reconstructie sifon Nieuwkoop 

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u van harte uit voor de feestelijke oplevering van de reconstructie van de sifon Nieuwkoop op maandag 18 februari 2019. Bekijk hier de uitnodiging. (pdf, 163 kB)

Datum                 

Maandag 18 februari 2019

Locatie                

gemaal Nieuwkoop, Hogedijk 8, 2461 GT Ter Aar

Programma       

15:00 uur             Inloop met bij de deur uitgifte van het boekje;
15:15 uur             Welkomstwoord door hoogheemraad Sjaak Langeslag;
15:20 uur             Uitleg werk door Rijk Vinke, directeur Gebr. Schouls BV;
15:30 uur             Uitleg over het project en de werking van het gemaal met iets lekkers;
17:00 uur             Einde bijeenkomst

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen, willen wij u vragen om u uiterlijk maandag 11 februari 2019 aan te melden voor deze bijeenkomst via wgpmidden@rijnland.net  o.v.v. Feestelijke opening sifon Nieuwkoop.