Reconstructie Sifon Nieuwkoop te Nieuwkoop

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Een juiste doorstroming en inrichting draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. In het project Sifon Nieuwkoop werkt Rijnland aan de verbetering van de doorstroom van het water vanaf gemaal Nieuwkoop de boezem in.

De uitvoering van het project sifon Nieuwkoop volgt uit een analyse binnen Rijnland van objecten die in slechte staat verkeren. In het geval van het sifon Nieuwkoop is het sifon zelf nog in een goede onderhoudsstaat, maar de bijbehorende kademuren niet meer. Er vallen stenen uit, terwijl de stroomsnelheid regelmatig hoog is. Het sifon is ooit als zodanig aangelegd, omdat de lager gelegen Ringsloot een vaarfunctie had. Deze vaarfunctie bestaat niet meer, waardoor het sifon overbodig is geworden. Door het sifon deels te verwijderen en de Ringsloot onder de Schoutenvaart te leggen, wordt de doorstroom van het water naar het gemaal Nieuwkoop verruimd. Het water van het uitstroomkanaal van het gemaal Nieuwkoop kan hierdoor beter doorstromen de Schoutenvaart in.

Wat gaat er gebeuren?

De Schoutenvaart zal als hoger gelegen watergang over de Ringsloot heen worden gelegd, waarmee de huidige situatie feitelijk met 90 graden wordt gedraaid. De Ringsloot zal in vier buizen met een diameter van 610 mm door de Schoutenvaart stromen. Doordat het water in de Ringsloot op hetzelfde peil door de Schoutenvaart stroomt, wordt de barrière voor vissen om van de ene naar de andere kant van de Ringsloot te zwemmen, beperkt. Het voormalige sifon stond op houten palen. Om verstoringen in de bodem te voorkomen, blijft het sifon op de bestaande plaats liggen, voor zover dit de nieuwe constructie niet beïnvloedt.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting tot uiterlijk januari 2019 duren.  

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het project Sifon Nieuwkoop? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via de mail  of telefonisch via telefoonnummer 071- 306 3535.