Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking ligt in de gemeente Kaag en Braassem.  De polder bestaat uit 2 delen. Een smalle strook tussen de Gogerpolder en de Drooggemaakte Vender- en Lijkerpolder, de watergang volgend langs polder Het Noordveen. De Moppemolen is de eindgrens. De strook wordt verbonden aan de grote polder door middel van een duiker. De grote polder loopt van de Haarlemmerringvaart langs de Gogerpolder en het Brassemermeer tot de kruising van de watergangen Paddengat, Wijde Aa en Heimanswetering. Aan de zuidzijde wordt de polder begrenst door de Veenderpolder, aan de westzijde door de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. In tegenstelling tot de polders in de omgeving is de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking nooit afgegraven voor turfwinning. 

Informatiebijeenkomst

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking te Kaag en Braassem. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen in de voor een passend nieuw peilbesluit.

Datum:  maandag 2 juli 2018
Locatie: Partycentrum De Buren, Sotaweg 136, 2371 GH Roelofarendsveen

Programma

19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten door inwoners  
21:30  uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden

In verband met de organisatie kunt u zich uiterlijk tot woensdag 27 juni aanmelden via  o.v.v. informatiebijeenkomst 2 juli.

Oriëntatiekaart

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB).

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .