Voorofsche-Kooipolder te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving
De Voorofsche-Kooipolder bestaat uit grasland en heeft een oppervlakte van 93 ha. De Voorofsche-Kooipolder wordt omringd door de Doespolder, de Vlietpolder, de Hondsdijksepolder en de Lagenwaardsepolder. De N446 doorkruist de polder in het noorden.
De Voorofsche-Kooipolder bevat 2 Peilvakken.

Oriëntatiekaart


Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)


Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .