Vrouwgeestpolder te gem. Alphen aan den Rijn

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving
De Vrouwgeestpolder ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn en is een droogmakerij met een oppervlakte van circa 152 hectare. De polder wordt aan de noordkant begrensd door gemeente Kaag en Braassem en aan de westzijde door de Bruimadeschepolder. Aan de oostkant wordt de polder begrensd door oppervlaktewaterlichaam Heimanswetering en aan de zuidzijde door de Ringdijk.

Oriëntatiekaart


Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland (pdf, 93 kB)Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail .