Watergebiedsplan Zoetermeer-Zoeterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de voorbereiding van een watergebiedsplan voor een groot aantal polders in en rondom Zoetermeer en Zoeterwoude. In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe er de komende jaren gewerkt wordt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem.

Veel peilbesluiten zijn gedateerd en passen niet altijd meer bij het betreffende landgebruik. In de periode 2016-2020 gaat Rijnland gefaseerd maatregelen uitvoeren in de volgende polders:

 

 

Onder documenten vindt u de overzichtskaart.

Meer informatie?

Voor meer informatie over watergebiedsplan Zoetermeer-Zoeterwoude kunt u een mail sturen naar wgpzz@rijnland.net.