Watergebiedsplannen Algemeen

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Watergebiedsplannen van Rijnland

Het Rijnlandse beheergebied bestaat uit circa 200 polders. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (de zogenaamde watergebiedsplannen) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Via het menu aan de linkerkant kunt u meer informatie per plan vinden.

Infographic van een Rijnlands Watergebiedsplan

In de infographic hieronder ziet u het hele proces de totstandkoming van een watergebiedsplan en uit welke fases dit proces bestaat.