Aanbestedingen

Europese aanbestedingen worden aangekondigd op het Supplement op het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie en www.TenderNed.nl. Nationale aanbestedingen worden aangekondigd op www.TenderNed.nl.

Waar kondigen we ze aan en wat zijn de voorwaarden?

Actuele aanbestedingen

Alle aanbestedingen van hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) worden op het overheidsplatform voor aanbestedingen www.tenderned.nl gepubliceerd. Wilt u weten welke aanbestedingen van ons nog openstaan? Via de webpagina van TenderNed met aankondigingen kunt u deze rechtstreeks bekijken. In het filter "aanbestedende dienst" vul dan hoogheemraadschap van Rijnland in. U kunt nog meer filters toepassen, bijvoorbeeld om alleen de nog lopende (openstaande) aanbestedingen te zien. 

Onderhandse aanbestedingen

HHR publiceert al zijn aanbestedingen, niet alleen Nationaal of Europees, op TenderNed. Onderhandse aanbestedingen zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen die door ons rechtstreeks zijn uitgenodigd om aan zo'n procedure deel te nemen. Onderhandse procedures zijn voor niet-uitgenodigde onderneming niet op TenderNed zichtbaar.

Groslijstmethodiek

We vinden het belangrijk om marktpartijen op een objectieve en transparante manier te selecteren voor onderhandse aanbestedingen. Daarom werken we met een groslijstmethodiek. Marktpartijen kunnen zich voor één of meerdere groslijsten aanmelden en worden toegelaten als ze voldoen aan de door ons gestelde geschiktheidseisen. In onderstaand document leest u hoe het precies werkt, voor welke groslijsten u zich kunt aanmelden en welke geschiktheidseisen er gelden.

Marktpartijen kunnen zich op elk gewenst moment aanmelden. Er wordt een zogenaamde doorlopende selectie toegepast. Interesse? Of heeft u vragen over het proces? Neem dan contact op met team inkoop via aanbesteding@rijnland.net. Vragen over het platform Qfact kunt u rechtstreeks aan Qfact stellen via helpdesk@qfact.nl.

Digitaal aanbesteden

Met ingang van 1 januari 2015 jl. laat Rijnland alle aanbestedingen digitaal inschrijven. Dit betekent dat het gehele aanbestedingsproces volledig digitaal verloopt via http://www.tenderned.nl. Dit betreft de Europese, Nationale alsook de meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Als u in aanmerking wilt komen voor het uitvoeren van opdrachten voor het hoogheemraadschap van Rijnland, dan verzoeken wij u - voor zover u dit niet al hebt gedaan - om uw onderneming te registreren bij TenderNed. Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.tenderned.nl/.

Door veranderende wetgeving zal vanaf 27 juni 2015 het inloggen en registreren met eHerkenning op TenderNed verplicht zijn voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. Je kunt dan niet meer inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed heeft u een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Er zijn plannen om eHerkenning ook te gebruiken voor digitaal aanmelden en inschrijven (eHerkenning 2+). De termijn waarop dit wordt gerealiseerd is nog onzeker.

Zie de website van http://www.tenderned.nl/eherkenning-en-tenderned-0 voor meer informatie over het gebruik van eHerkenning met TenderNed.

Voorwaarden

Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de algemene waterschapsinkoopvoorwaarden die in samenwerking met de Unie van Waterschappen (november 2010), tot stand zijn gekomen. De laatste update is door het bestuur  vastgesteld op 15 oktober 2018. Er zijn waterschapsinkoopvoorwaarden voor Diensten (AWVODI 2018), Leveringen (AWIV 2018), ICT (AWBIT 2018) en de Geschillenregeling (Werken). Voor Werken maakt Rijnland gebruik van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). Voor geïntegreerde contracten bij Werken maakt Rijnland gebruik van de UAV-gc 2005. Onderaan deze pagina kunt u de algemene waterschapsvoorwaarden downloaden.

Klachtenregeling

De Aanbestedingswet 2012 heeft bepaald dat Rijnland als aanbestedende dienst dient te voorzien in een klachtenregeling. Deze kunt u ook aan onderaan deze pagina vinden.

De waterschappen als publieke opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland besteedt diverse werkzaamheden uit aan derden. Als publiek opdrachtgever hechten wij veel waarde aan een goede en professionele verhouding tussen onze opdrachtnemers en Rijnland.

"De Waterschappen als publieke opdrachtgever" is door de gezamenlijke waterschappen opgesteld. Hoogheemraadschap van Rijnland onderschrijft deze visie. Het document is bedoeld voor een ieder die met waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps-)werken. Met deze visie willen wij al waterschappen duidelijk maken hoe wij streven naar professioneel opdrachtgeverschap en dat wij hetzelfde van onze contractpartners verwachten. Zie ook het documenten De waterschappen als publieke opdrachtgever & Gedragscode publiek opdrachtgeverschap onderaan deze pagina.

Inkoopvoorwaarden

Downloads