Alle regelgeving van Rijnland

De regelgeving voor Rijnland is vastgelegd in de verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het hoogheemraadschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Na gebruik van de onderstaande zoekfunctionaliteit verschijnt er een lijst van de regelgeving van Rijnland. Deze lijst staat direct in verbinding met de regelgeving die door Rijnland op www.overheid.nl beschikbaar is gesteld. Momenteel doet zich echter een technisch probleem voor, waardoor de lijst die wordt weergegeven niet actueel is. Er wordt aan gewerkt om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. In de tussentijd adviseren wij u om gebruik te maken van de zoekfunctionaliteit op de website van de overheid. Als u vervolgens met de knop “Selecteer waterschappen” het hoogheemraadschap van Rijnland selecteert, verschijnt de actuele lijst met alle geldende regelgeving van Rijnland.

Bekijk de Keur van Rijnland.