handhaver

Handhavingsverzoek

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. Als je in je omgeving merkt dat regels die gelden rondom bijvoorbeeld watergangen en keringen, niet worden nageleefd, kun je bij ons online een melding doen. Vaak volgt dan een oplossing. Als dat niet het geval is, dan kun je een verzoek om handhaving indienen.

Wanneer kun je een handhavingsverzoek indienen?

Voor het doen van een handhavingsverzoek gelden de volgende regels:

  • Je dient het verzoek schriftelijk en gemotiveerd in (eventueel met bewijsmiddelen)
  • Je dient het verzoek onder je eigen naam in
  • Je vermoedt dat de regels niet worden nageleefd
  • Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving
  • Je hebt rechtstreeks belang bij de handhaving van de regels

Voorbeeld: naast je woning wordt illegaal grondwater onttrokken of er wordt illegaal een sloot gedempt waardoor je wateroverlast hebt.

Per post of online

Je kan je verzoek per post indienen of via het formulier onderaan deze pagina.

Hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. teamleider Handhaving
Postbus 156
2300 AD Leiden

Nadat we het verzoek hebben ontvangen, sturen we een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken dienen wij een besluit op je verzoek te nemen. Dit mag nog eenmaal met een redelijke termijn verlengd worden. Wij kunnen je verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Hiertegen kun je bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over het indienen van een handhavingsverzoek, kun je contact opnemen met het KlantContactTeam op telefoonnummer 071-3063535 of e-mailen naar info@rijnland.net.

Handhavingsverzoek

Beschrijving van de overtreding

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming tot het gebruiken en bewaren van de ingevulde gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je melding. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Mogen wij je benaderen voor onderzoek, bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek?