Keur en uitvoeringsregels

In de Keur van Rijnland vind je alle regels op een rij.

Er zijn regels voor wat je als bewoner of bedrijf wel en niet mag doen in en bij water, dijken en gemalen. Zo houden we het watersysteem schoon en veilig. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland. De Keur wordt na de zomer vervangen door de Waterschapsverordening.

Regels

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoeringsregels kan een Erkende maatregels bij zorgplicht, een Algemene regel met meldplicht en een Beleidsregel met vergunningsplicht bevatten.

  • De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico.
  • In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.
  • In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico. Dan verlenen wij een watervergunning.

Ver­gun­nin­gen­check

Wel of geen melding of vergunning nodig? Met de vergunningencheck vertelt je of je een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Kaar­ten

Zowel in de Keur als in de uitvoeringsregels verwijzen we naar kaarten. Raadpleeg deze kaarten in de viewer. Je kunt op de kaart inzoomen en meer details bekijken. De kaarten zijn ook opgenomen in de vergunningencheck en als bijlage in de pdf van de uitvoeringsregels.

Waterschapsverordening vervangt Keur en Uitvoeringsregels

Om als waterschap te kunnen voldoen aan de Omgevingswet, vervangen we onze Keur en Uitvoeringsregels door één document: de Waterschapschapsverordening. Daarin staan alle regels over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet mag doen bij water, dijken en gemalen. De regels over onderhoudsverplichtingen staan in de Onderhoudsverordening. Lees meer over deze verordeningen.