Actualisatie leggers 2022

Het gebied verandert dagelijks. Er worden bijvoorbeeld nieuwe wateren gegraven of gedempt. Ook worden er waterkeringen versterkt of verlegd. Regelmatig passen wij daarom de leggers aan. Op basis van de leggerwijzigingen worden ontwerpleggers opgesteld. Deze ontwerpleggers worden ter inzage gelegd aan belanghebbenden voor een periode van 6 weken.

Wil je je mening geven over een wijziging in de legger? Dan kun je in deze periode een zienswijze indienen. Onderaan deze pagina kun je de uitgangspuntennota’s downloaden waarop de leggers gebaseerd zijn.

Een leggerwijziging inzien

De volgende ontwerpleggers liggen ter inzage van 24 oktober tot en met 5 december 2022:

De leggerwijzigingen die nu ter inzage liggen, kun je inzien door op de link van de betreffende ontwerplegger te klikken. Deze link opent een online viewer. Deze viewer werkt niet optimaal op een tablet/IPad/smartphone en is bedoeld om geopend te worden op een desktop/laptop. Via deze viewer, kun je de vigerende legger met de ontwerplegger vergelijken door met de schuifbalk over het scherm te bewegen. De wijzigingen worden per legger als volgt weergegeven:

  • Legger primaire waterkeringen: de heldere kleuren weergeven de ontwerplegger. De vage kleuren weergeven de vigerende legger.
  • Legger regionale waterkeringen: gewijzigde regionale keringen worden weergegeven met een paarse of blauwe kleur. De rode en oranje keringen zijn onveranderd ten opzichte van de vigerende legger.
  • Legger oppervlaktewateren: gewijzigde watergangen worden weergegeven met een paarse of oranje kleur. De blauwe watergangen zijn onveranderd ten opzichte van de vigerende legger.
  • Legger ondersteunende kunstwerken: gewijzigde kunstwerken worden weergegeven met een gele kleur. De rode, oranje en groene kunstwerken zijn onveranderd ten opzichte van de vigerende legger.

Maak je liever een afspraak om de wijzigingen op het kantoor van Rijnland te bekijken. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via 071–306 3535, of per e-mail: info@rijnland.net.

Een zienswijze indienen

Een zienswijze kan schriftelijk, mondeling of elektronisch worden ingediend. Op verzoek kan vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Alleen op de gewijzigde trajecten ten opzichte van de vigerende legger is inspraak mogelijk. Probeer in je reactie zo specifiek mogelijk te zijn over de wijzigingen waarop je reactie betrekking heeft. Vermeld in ieder geval altijd of je reactie gaat over de legger primaire waterkeringen, legger regionale waterkeringen, legger oppervlaktewateren of de legger ondersteunende kunstwerken.

Tot en met 5 december 2022 kunnen gemotiveerde zienswijzen over de ontwerplegger(s) op de volgende manieren worden ingediend:

E-mail: via post@rijnland.net.

Post: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland t.a.v. mevr. L.B.J. van Helden
Postbus 156
2300 AD Leiden

Formulier: via contactformulier

Mondeling: in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet je een afspraak maken via telefoonnummer 071–306 3535.

Onze voorkeur gaat uit naar het indienen per e-mail of contactformulier.

Wat gebeurt er met je zienswijze?

Je zienswijze wordt door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens worden de definitieve leggers vastgesteld. Hierna ontvang je een schriftelijke reactie op je zienswijze van het bestuur.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur met het Klant Contact Team van Rijnland via 071–306 3535, of stuur een e-mail naar: info@rijnland.net.