Normenkader

Op grond van het Controleprotocol Rijnland moet het hoogheemraadschap van Rijnland beschikken over een normenkader. Dit is een overzicht van alle relevante externe en interne wet- en regelgeving die de accountant betrekt bij zijn controle op de (financiële) rechtmatigheid van het hoogheemraadschap.

Jaarlijks wordt het normenkader geactualiseerd aan de gewijzigde wet- en regelgeving. Het Rijnlandse normenkader sluit aan op het door de Unie van Waterschappen opgestelde model voor het normenkader.

Op 28 september 2022 heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het meest recente normenkader vastgesteld. Hieronder is dit normenkader te bekijken.