Schouw

Wanneer schouwen we bij u?

Eén of twee keer per jaar controleert Rijnland of de overige wateren en hun oevers voldoende zijn onderhouden. Dat heet schouwen. Op de schouwkalender (te downloaden onderaan de pagina) is te zien wanneer er in uw regio wordt geschouwd.

Wie onderhoudt de sloot?

Bent u (aangrenzend) perceeleigenaar van een sloot, kanaal, meer of plas, dan bent u ook degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Verderop laten wij zien hoe u het onderhoud goed uitvoert.

Wees op tijd!

Zorgt dat u tijdig uw water(en) op de juiste manier hebt geschoond. Dan voorkomt u dat Rijnland een handhavingstraject start.

Aankondiging schouw in huis-aan-huisbladen

Wij kondigen de schouw ten minste twee weken voor aanvang aan via een advertentie in de huis-aan-huisbladen. Deze aankondiging vindt u hier ook terug onder Downloads.

Waarom schonen?

Sloten, kanalen, meren en plassen zijn belangrijk voor ons watersysteem. Zij zorgen voor de aanvoer, afvoer en tijdelijke berging van ons water. Te veel plantengroei en vuil in het water kunnen de doorstroom verhinderen. Daarom is het nodig dat u uw water(en) jaarlijks schoont.

U mag meer beplanting laten staan

Sinds 2018 gelden ruimere regels voor het onderhoud. Is uw water meer dan twee meter breed? Dan mag u bij het schonen aan elke oever een deel van de beplanting in het water laten staan (zie afbeeldingen verderop). Hiermee helpt u de natuur een handje.

Begroeide waterkanten zijn immers de woon- en broedplaats van allerlei dieren. Waterplanten verbeteren met hun zuurstof onze waterkwaliteit, wat gunstig is voor mens en dier. Bijkomend voordeel van deze manier van schonen is dat uw waterkant stabieler blijft.

Zo voert u het onderhoud goed uit

Hier ziet u hoe u uw water(en) correct kunt (laten) schonen. Hoeveel vegetatie u in het water mag laten staan, is afhankelijk van de breedte van uw water.

schouw-infographic.jpg

Check online hoeveel begroeiing u mag laten staan

In de legger oppervlaktewateren vindt u de online viewer waarop u kunt zien in welke mate begroeiing aan de oever in uw watergang is toegestaan.

  • Klik op de link naar Vigerende legger, deze staat in de eerste tekstalinea. Druk op de groene button OK.
  • Klik op de kaart om in te zoomen naar uw water.
  • Klik op de gekleurde aslijn op de locatie van uw water.
  • Er verschijnt een pop up scherm.
  • Staat er iets achter 'Categorie begroeiing'? Zo ja, dan is dit de richtlijn voor het schonen van uw water.

Het hele jaar door op orde

Ook buiten de schouwperioden moeten de wateren en oevers in goede staat verkeren. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Als het onderhoud niet goed is uitgevoerd

In elk geval moet voor aanvang van de schouw het onderhoud in en aan de wateren zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw blijkt dat niet of onvoldoende onderhoud is uitgevoerd, dan starten we een handhavingsprocedure. Eerst komt er een waarschuwingsbrief waarin de onderhoudsplichtige de gelegenheid krijgt alsnog het onderhoud uit te voeren. Blijkt bij de herschouw dat nog niet aan de onderhoudsplicht is voldaan, dan volgt de aanloop naar de 'bestuursdwang'. Bestuursdwang houdt in dat Rijnland het onderhoud dan zelf uitvoert, op kosten van de overtreder. Daarbij worden de kosten van de aannemer vermeerderd met die voor extra toezicht en administratie.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Kijk dan eens bij 'Veelgestelde vragen' onderaan de pagina. Ook kunt u contact opnemen met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, bij voorkeur via een e-mail naar schouw@rijnland.net; wij nemen dan snel contact met u op. Of via telefoonnummer (071) 306 35 90.