watergang dichtgegroeid met riet

Waarom en hoe onderhouden?

Wat gebeurt er als we watergangen niet onderhouden?

Te veel waterplanten, ingetrapte of ingezakte oevers, vuil, afgestorven planten, ingevallen bladeren en overhangende begroeiing... als we die niet verwijderen, slibben de watergangen uiteindelijk dicht. Met als mogelijk gevolg dat het water er niet meer voldoende doorheen kan stromen en de waterkwaliteit afneemt. Daarom hebben watergangen, hoe klein ook, regelmatig onderhoud nodig.

Waterplanten zijn er niet voor niets

'Te' is nooit goed. Te veel waterplanten in de watergangen ook niet; ze belemmeren de doorgang voor het water. Maar: uit ecologisch oogpunt zijn waterplanten juist wenselijk.

Een ecologisch kijkje

Waterplanten vormen een thuishaven voor vissen, vogels en insecten. Vissen kunnen ertussen paaien. Voor kleine waterdiertjes en jonge vissen dient de begroeiing als beschutting en als voedsel. Ook allerlei andere diersoorten bewegen zich veilig tussen de planten door op zoek naar eten, onderdak of een partner. Libellenlarven kruipen langs plantenstengels uit het water om te verpoppen.

Hoe gevarieerder de begroeiing, hoe rijker ook de fauna. Daar komt bij dat waterplanten met hun zuurstofafgifte onze waterkwaliteit verbeteren, wat gunstig is voor mens en dier.

Kortom: gedeeltelijke beplanting in het water langs de oever is wenselijk voor een rijke biodiversiteit. En daarmee een belangrijke basis voor het ecosysteem in en om het water.

Daarom: juist wel planten in het water laten staan

Rijnlands beleid zegt nu dat het beter is om, aan beide oeverzijden, een gedeelte van de waterplanten in het water te laten staan. Mits deze géén belemmering vormen voor het transport van water. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de oever stabieler blijft.

Zo blijft er voldoende ruimte voor water en helpen we de natuur een handje.

Hoeveel beplanting kan blijven staan, is afhankelijk van het type watergang (primair of overig) en de breedte van het water. Watergangen die smaller zijn dan twee meter hebben immers niet genoeg ruimte om transport van water en beplanting te combineren. Maar bredere watergangen wel!

Infographic Gewoon onderhoud watergangen

Op diepte!

Een watergang die diep genoeg is, biedt voldoende ruimte voor het transport van water en voor een rijk onderwaterleven. Vissen kunnen er prima overleven als het water in de winter dichtvriest. Terwijl in dichtgeslibde watergangen de dieren sterven omdat het ondiepe water vaak te warm en zuurstofarm is. Deze watergangen stinken bovendien. Een watergang op de benodigde diepte brengen, gebeurt door het slib van de bodem uit het water te verwijderen. Baggeren, zoals deze werkwijze heet, valt onder het Buitengewoon onderhoud.

HR-Rijnland_Infographic-Buitengewoon-onderhoud-watergangen-5-(kaal).jpg