kaart van de legger

Wie is onderhoudsplichtig en wat houdt het onderhoud in?

Wie de onderhoudsplichtige van een watergang is, kunt u vinden in onze 'legger oppervlaktewateren'. Dit is een register waarin voor elke watergang staat weergegeven:

  • of het een primaire of overige watergang is;
  • de afmetingen;
  • wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud;
  • wat de onderhoudsplicht inhoudt.

Als de kaart verschijnt; ziet u een legenda/pop up scherm. Klik op ok. Zoom in op de gekleurde aslijn in het betreffende water en klik er op. Het pop-upvenster wat verschijnt bevat alle informatie.