kaart van de legger

Wie is onderhoudsplichtig en wat houdt het onderhoud in?

Wie de onderhoudsplichtige van een watergang is, kun je vinden in onze 'legger oppervlaktewateren'. Dit is een register waarin voor elke watergang staat weergegeven:

  • of het een primaire of overige watergang is;
  • de afmetingen;
  • wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud;
  • wat de onderhoudsplicht inhoudt.

Als de kaart verschijnt; zie je een legenda/pop up scherm. Klik op ok. Zoom in op de gekleurde aslijn in het betreffende water en klik er op. Het pop-upvenster wat verschijnt bevat alle informatie.