Waterakkoorden

Een waterakkoord regelt de aan- en afvoer van water tussen verschillende waterbeheerders (tussen waterschappen onderling, maar ook tussen waterschappen en het Rijk). In zo'n akkoord zijn zowel afspraken voor de normale situatie als voor extreme omstandigheden vastgelegd. Ook de waterkwaliteit en procedurele afspraken (bijvoorbeeld over naleving, evaluatie of wijziging) komen in een waterakkoord aan de orde.

Meedenken

Aan waterbeheerders van aangrenzende gebieden, de gemeenten in het gebied waar het om gaat en de provincie(s) wordt expliciet gevraagd hun isie op een nieuw waterakkoord te geven. Ook worden de waterakkoorden altijd ter inzage gelegd, mocht iemand bezwaar tegen een akkoord hebben, dan kan diegene dat aangeven.

Waterakkoorden Rijnland

Bij de volgende waterakkoorden zijn wij betrokken:

Meer informatie?

Voor meer informatie over de waterakkoorden kunt u contact opnemen met afdeling Beleid, team Advies en onderzoek kwaliteit, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net