Huurovereenkomst gebruik grond en water van Rijnland

Als u grond wilt huren waarvan Rijnland eigenaar is, dan heeft u een huurovereenkomst met Rijnland nodig. Zo’n huurovereenkomst is ook nodig als u wilt bouwen in water dat eigendom is van Rijnland. Deze huurovereenkomst geldt voor één jaar en wordt telkens met één jaar verlengd.

Aanvragen huurovereenkomst

Gaat u bouwen in water of op grond dat eigendom is van Rijnland, vraag dan een huurovereenkomst aan via het aanvraagformulier huurovereenkomst. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Opzeggen huurovereenkomst

Wilt u een huurovereenkomst opzeggen? Gebruik dan het opzegformulier huurovereenkomst. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bepaal of u in Rijnlands water gaat bouwen

Rijnland is eigenaar van een deel van het water in ons gebied. Om te bepalen of u in Rijnlands water gaat bouwen kunt u onze vergunningencheck gebruiken. Deze vergunningencheck is vooral bedoeld als hulpmiddel om te bepalen welke regels bij Rijnland en de gemeente gelden voor allerlei werkzaamheden bij water en dijken. Lees meer op onze pagina Vergunningen.

Ontheffing van de Provincie

Controleer ook of u een ontheffing nodig van de Provincie Zuid-Holland of de Provincie Noord-Holland.
Voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal in de Ringvaart van de Haarlemmermeer heeft u een ontheffing werken in een vaarweg nodig en een ontheffing ligplaatsverbod van de Provincie Noord Holland.