Rijnlandse eigendommen algemeen

Rijnland is eigenaar van meer dan 5.500 eigendommen, in totaal omvat dit bezit ruim 900 hectare. Naast gronden en wateren gaat het om voormalige dienstwoningen, historische gebouwen, molens, zuiveringsinstallaties en gemalen

Verkoop van Rijnlandse eigendommen

Het algemeen bestuur van Rijnland heeft in 2010 besloten een groot gedeelte van onze eigendommen te verkopen. Eigendommen met daarop (in bedrijf zijnde) (waterstaatkundige) werken worden niet verkocht. Alle overige eigendommen worden wel verkocht, met uitzondering van een aantal specifiek benoemde objecten. Zie de pagina Verkoop Rijnlandse eigendommen voor meer informatie.

Hoe en wanneer wordt er verkocht?

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Omdat Rijnland afspraken heeft met o.a. de gemeente en/of Provincie, kan het zijn dat aankoop niet altijd mogelijk is. Vandaar dat iedere aanvraag individueel beoordeeld wordt.

Verkoopprijzen Rijnlands vastgoed

Er wordt verkocht op basis van marktconforme prijzen. Vanuit pragmatische overwegingen is door een externe deskundige een lijst met verkoopprijzen opgesteld voor de verschillende soorten eigendom die we willen verkopen. Die lijst wordt gehanteerd bij verkopen met een verwachte opbrengst van minder dan € 30.000,-. Voor verkopen met een verwachte hogere opbrengst komt alsnog een aparte taxatie. We schakelen daarvoor een taxateur in. De koopgegadigde betaalt die taxatiekosten; komt het tot een koop, dan vergoedt Rijnland die kosten.

Verkopen tegen elke prijs?

Verzoeken tot aankoop worden mede op basis van kosten beoordeeld. Verkopen moeten minimaal leiden tot een neutraal resultaat voor Rijnland. De interne kosten zijn bepaald op gemiddeld € 625,-. Verkoopverzoeken met een verwachte opbrengst beneden dit bedrag worden niet in behandeling genomen, of slechts indien een verkoop kostendekkend is. Dus als de koper bereid is een minimale koopprijs te betalen van € 625,-. U kunt de verkooptarieven zien in de tarieventabel rechts op deze pagina.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier