Steigers en ligplaatsen in de Ringvaart Haarlemmermeer

Om een wildgroei van steigers en boten in de Ringvaart te voorkomen, zijn de regels aangescherpt. De ruimte voor nieuwe aanvragen is hierdoor zeer beperkt. Per woonadres is nog maar één steiger toegestaan. Ligplaatsen of steigers buiten de bebouwde kom of voor een uitweg zijn nog zeer beperkt mogelijk. Verder mag u de steiger niet binnen 50 meter van een brug plaatsen.

Bekijk alle regels van het bestemmingsplan Ringvaart op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Huur of koop van een stukje water in de Ringvaart

Verwacht u dat de door u gewenste locatie voor uw boot of steiger past binnen de nieuwe regels? Check dan bij Rijnland of de locatie beschikbaar is via ons contactformulier. Zo ja dan heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente Haarlemmermeer nodig. Na ontvangst van deze vergunning(en), kunt u bij Rijnland een overeenkomst voor huur of koop aanvragen voor het betreffende water.

stroomschema-Ringvaart3.PNG

Heeft u nog vragen?

Overige vragen kunt u stellen via ons contactformulier of bel (071) 306 35 35.