Vastgoed Rijnland

Rijnland is eigenaar van meer dan 5.500 eigendommen, in totaal omvat dit bezit ruim 900 hectare. Naast gronden en wateren gaat het om voormalige dienstwoningen, historische gebouwen, molens, zuiveringsinstallaties en gemalen.

Huurovereenkomst

Wanneer u een stuk grond van Rijnland wilt huren, een ligplaats in Rijnlands water wilt of een steiger in Rijnlands water wilt plaatsen, dient u hier een huurovereenkomst met Rijnland voor af te sluiten. Zie hiervoor de pagina huurovereenkomsten.

Verkoop Rijnlandse eigendommen

Het algemeen bestuur van Rijnland heeft in 2010 besloten een groot gedeelte van onze eigendommen te verkopen. Eigendommen met daarop (in bedrijf zijnde) (waterstaatkundige) werken worden niet verkocht. Alle overige eigendommen worden wel verkocht, met uitzondering van een aantal specifiek benoemde objecten. Zie de pagina Verkoop Rijnlandse eigendommen.

Opstalrechten en afkoop hiervan

Heeft u momenteel een opstalrecht en wilt u deze afkopen of wilt u meer weten over opstalrechten, zie dan de pagina opstalrechten voor meer informatie.

Opzeggen

Heeft u momenteel een overeenkomst met Rijnland maar is deze niet meer van toepassing, dan dient u deze (in acht neming van de in de overeenkomst vermelde opzegtermijn) op te zeggen

Andere vormen van gebruik

Naast bovenstaande opties zijn er nog andere vormen van gebruik van Rijnlands eigendommen.

  • Werken in, op of boven eigendom van Rijnland
  • Pacht
  • Erfpachtrecht
  • Vis- en jachtrecht

De tarieven van 2006 worden toegepast bij nieuwe uitgiften van contracten en bij verlenging en heruitgifte van bestaande rechten. Bij verlenging/heruitgifte hanteren we een overgangsperiode waarin we geleidelijk naar het 2006-tarief toewerken. Bij tussentijdse wijziging van gebruik(er) bij bestaande persoonlijke gebruiksrechten, worden de 2006-tarieven meteen toegepast.

Optreden tegen onrechtmatig gebruik

We moeten helaas constateren dat op verschillende locaties in ons gebied onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van onze onroerende zaken. Ongevraagd worden bijvoorbeeld strookjes grond bij de tuin getrokken, boten afgemeerd, spullen op de grond gedeponeerd of gebruikt men onze grond zonder toestemming als weg/pad. Tegen dat soort situaties gaan wij strenger optreden. Wilt u daar meer over weten, download dan de Handhavingsnota rechts op deze pagina.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier of telefoonnummer (071) 306 35 35