Verkoop Rijnlandse eigendommen

Het algemeen bestuur van Rijnland heeft in 2010 besloten een groot gedeelte van onze eigendommen te verkopen. Eigendommen met daarop in bedrijf zijnde (waterstaatkundige) werken worden niet verkocht. Alle overige eigendommen worden wel verkocht, met uitzondering van een aantal specifiek benoemde objecten. Daarnaast kan het zijn dat u momenteel een opstalrecht heeft. Deze kunt u mogelijk afkopen.

Heeft u interesse in een oever- en waterperceel langs de Ringvaart? Hiervoor is een aparte pagina ingericht.

Hoe en wanneer wordt er verkocht?

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Omdat Rijnland afspraken heeft met o.a. de gemeente en/of Provincie, kan het zijn dat aankoop niet altijd mogelijk is. Vandaar dat iedere aanvraag individueel beoordeeld wordt.

Verkoopprijzen Rijnlandse eigendommen

Er wordt verkocht op basis van marktconforme prijzen. Vanuit pragmatische overwegingen is er een lijst met verkoopprijzen opgesteld voor de verschillende soorten eigendom die kunnen verkopen. Die lijst wordt gehanteerd bij verkopen met een verwachte opbrengst van minder dan € 30.000,-. Voor verkopen met een verwachte hogere opbrengst komt alsnog een aparte taxatie. We schakelen daarvoor een taxateur in. De koopgegadigde betaalt die taxatiekosten.

Verzoeken tot aankoop worden mede op basis van kosten beoordeeld. Verkopen moeten minimaal leiden tot een neutraal resultaat voor Rijnland. De interne kosten zijn bepaald op gemiddeld € 1000,-. Verkoopverzoeken met een verwachte opbrengst beneden dit bedrag worden niet in behandeling genomen.

Aanvraag offerte aankoop grond

Heeft u interesse in het aankopen van een strook grond (Let op, dit betreft geen recht van opstal), dan kunt u het formulier invullen voor een vrijblijvende offerte. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wilt u een offerte voor de aankoop van een perceel waar recht van opstal op is gevestigd, dan kunt u hier meer informatie over terug vinden op de pagina Recht van opstal. 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier.