Het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken.

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel  €200.000 per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden meerdere toekenningrondes uitgezet per jaar.

Lees meer op de website Samen voor biodiversiteit.

Eerdaags start een nieuwe toekenningsronde. Eind april 2021 staan de ciriteria voor een bijdrage op de website Samen voor biodiversiteit en eind mei 2021 een aanvraagformulier.