Gebruik water Ringvaart Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft de regels voor ligplaatsen aangescherpt om zo wildgroei van het gebruik van het water in de Ringvaart te voorkomen. De ruimte voor nieuwe ligplaatsen is hierdoor zeer beperkt. Per woonadres is nog maar één ligplaats toegestaan. Ligplaatsen buiten de bebouwde kom of voor een uitweg zijn nog zeer beperkt mogelijk. De provinciale regels kunnen ook van toepassing zijn. De regels vindt u hier: Bestemmingsplan Ringvaart

De provincie Noord-Holland is nautisch vaarwegbeheerder en heeft voorwaarden voor het innemen van een ligplaats en het aanbrengen van een aanleggelegenheid. Deze zijn vastgesteld in het ‘ligplaatsenbeleid’. Deze voorwaarden vindt u hier: provincie Noord-Holland

Huur of koop van een stuk­je water in de Ring­vaart

Bekijk eerst alle regels van het bestemmingsplan Ringvaart op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verwacht u dat de gewenste locatie voor uw ligplaats past binnen de nieuwe regels? Check dan bij Rijnland of de locatie beschikbaar is via ons contactformulier. Zo ja, dan heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente Haarlemmermeer en ontheffing(en) van de provincie Noord-Holland nodig.

Na ontvangst van deze vergunning(en), kunt u bij Rijnland een overeenkomst voor huur of een offerte voor koop aanvragen voor het stukje water. Op grond van het aanvullend vastgoedbeleid moet uw aanvraag voldoen aan de daar genoemde eisen. Is dat het geval dan publiceren wij het voornemen tot verhuur of koop.

Box

Sinds 1 januari 2018 verhuren wij een ligplaats in het water als box. De basis is een oppervlakte van 10 meter lang (evenwijdig aan de oever) en 4 meter breed. Voor deze 40 vierkante meter betaalt u een vast bedrag. Dat is een minimaal bedrag dus als de oppervlakte kleiner is, betaalt u het minimum bedrag. Is de oppervlakte groter, dan betaalt u per strekkende meter extra een vast bedrag boven het minimum bedrag. Deze box kunt u naar eigen inzicht gebruiken zolang dit gebruik wettelijk is toegestaan.

Geen recht

U heeft geen recht op een ligplaats voor de deur. Wij houden wel rekening met uw belang en proberen te voorkomen dat wij de locatie aan een ander in gebruik geven. Het kan zijn dat wij u alleen een andere locatie kunnen aanbieden, natuurlijk altijd op basis van de vergunning die u aanvraagt bij de gemeente Haarlemmermeer.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier.