Verkoop eigendom Rijnland

Het algemeen bestuur van Rijnland heeft in 2020 het nieuwe verkoopbeleid aangenomen: “Loslaten waar het kan, vasthouden waar het moet”. Dit betekent dat Rijnland alleen dan grond of water verkoopt als dat past in het beleid.

Ver­koop

Wij verkopen grond en water als dat past binnen het vastgestelde beleid. Is het niet mogelijk dan onderzoeken wij of verhuur mogelijk is. Houdt in alle gevallen rekening met het aanvullend vastgoedbeleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, het zogenaamde Didam-arrest. Op grond van het aanvullend vastgoedbeleid moet uw aanvraag voldoen aan de daar genoemde eisen. Is dat het geval dan publiceren wij het voornemen tot verkoop van grond of water.

Prij­zen

Wij verkopen ons eigendom op basis van marktconforme prijzen. Hiervoor hanteren wij een tarievenlijst. Deze lijst is indicatief en wij hebben altijd de mogelijkheid af te wijken van deze lijst. In sommige gevallen maken wij gebruik van een taxateur om de waarde vast te stellen. De kosten zijn voor de koper. Alle offertes zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Rijnland en op basis van kosten koper. Wij hanteren in ieder geval een minimumverkoopprijs van € 1.000,- per aankoop.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed via het contactformulier.