Agrarische sector

Voor boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Bij Rijnland kunt u een vrijstelling van de U.O meststoffenregistratie aanvragen. U kunt ook een versmalde teeltvrije zone aanvragen.

De regels voor uw bedrijf

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt u welke regels voor uw bedrijf gelden. U kunt ook checken of u een vergunning nodig heeft of activiteiten moet melden. Een melding doet u via de AIM. Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket.

Teeltvrije zone

Wat is een teeltvrije zone en waarom is dat nodig? Hoe breed moet de zone zijn? Heb ik altijd een teeltvrije zone nodig?

Lees alles over teeltvrije zones

Emissiebeperking

De Toolbox Emissiebeperking bevat 15 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen. De toolbox is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.

Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm - soms wel tot 200 keer! Dat is funest voor het waterleven. Maar zulke overschrijdingen kunnen op termijn ook leiden tot een verbod van het middel. Dus ook voor behoud van het middelenpakket is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk.