Baggeren

Waterbodems worden gebaggerd en ontgraven. Vrijgekomen bagger wordt opnieuw gebruikt of opgeslagen in een baggerdepot. Hiervoor gelden regels.

Baggeren en ontgraven van een waterbodem

Gaat u bijvoorbeeld kabels en leidingen of uitstroomvoorzieningen onder water aanleggen? Dan gaat u de waterbodem baggeren of ontgraven. De bagger die vrijkomt kunt u opnieuw gebruiken. Hiervoor is een vergunning of melding nodig.

Baggerdepot aanleggen

Bagger kan tijdelijk of langdurig worden opgeslagen in een baggerdepot (hiermee bedoelen we ook weilanddepots). Voor de aanleg van transportleidingen en een baggerdepot bij een dijk of watergang gelden regels.