Aangewezen oppervlaktewateren

Oppervlaktewateren binnen Rijnland die géén bijzondere bescherming nodig hebben voor het lozen van afvalwater:

  • Aarkanaal, Leidse Vaart en Drecht
  • Does en omliggende kanalen
  • Gouwe en oostelijk deel Oude Rijn
  • Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
  • Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
  • Westelijk deel Ringvaart Haarlemmerrmeer
  • Spaarne, Mooie Nel en Liede
  • Trekvaart systeem
  • Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk met uitzondering van de singels in Leiden en een gedeelte van de Haarlemmertrekvaart