Baggeren en ontgraven van een waterbodem

Gaat u bijvoorbeeld kabels en leidingen of uitstroomvoorzieningen onder water aanleggen? Dan gaat u de waterbodem baggeren of ontgraven. De bagger die vrijkomt kunt u opnieuw gebruiken. Hiervoor is een vergunning of melding nodig.

Baggeren van een waterbodem melden

Doe de melding via het omgevingsloket. Heeft u de verplichting om een sloot te onderhouden? Dan hoeft u niet te melden als u gaat baggeren om het water op de juiste diepte te houden.

Een verontreinigde waterbodem baggeren: werk zorgvuldig

Werk zorgvuldig en verspreidt geen bagger in het water. Bij het baggeren van een verontreinigde waterbodem zorgt u voor:

 • een werkplan
 • een overzicht van de milieuvriendelijke baggertechnieken die u gaat gebruiken.

Waterbodemonderzoek bij vermoeden verontreiniging

Zorg voor een waterbodemonderzoek als de bodem mogelijk verontreinigd is. Dat onderzoek is vaak al gedaan voor de melding om bagger opnieuw te gebruiken. Er kan ook in het verleden al een onderzoek zijn gedaan, informeer hiernaar bij Rijnland via monitoring@rijnland.net.

U heeft geen waterbodemonderzoek nodig voor:

 • diepe zandwinning
 • minder dan 100 m3 baggeren voor zandwinning
 • minder dan 100 m3 baggeren voor onderhoud van een sloot
 • tijdelijk verplaatsen van bagger zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit

Bagger opnieuw gebruiken

Via het meldpunt bodemkwaliteit meldt u 5 dagen van te voren dat u bagger opnieuw gaat gebruiken.

 • De gemeente ontvangt de melding voor het verspreiden van bagger op land.
 • Rijnland ontvangt de melding voor het toepassen van bagger in de oever of op de bodem van een water.

Voor het opnieuw gebruiken van bagger gelden de regels uit het besluit Bodemkwaliteit. Via http://wetten.overheid.nl kunt u dit besluit opzoeken. 

Er is geen meldplicht voor:

 • particulieren
 • bagger verspreiden over land naast het gebaggerde water
 • binnen een landbouwbedrijf bagger gebruiken. De bagger moet afkomstig zijn van grond dat bij het bedrijf hoort. Op deze grond wordt een vergelijkbaar gewas geteeld als de grond waar de bagger wordt toegepast.
 • minder dan 50 m3 bagger gebruiken. De kwaliteit van de bagger voldoet aan de achtergrondwaarde.

Ontgraven onder de onderhoudsmaat

Gaat u ontgraven onder de onderhoudsmaat van een watergang, dan heeft u te maken met de regels voor graven van water. Een vergunningencheck maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden.

Wat is de legger en wat is de onderhoudsmaat:

 • In de legger van Rijnland staat voor iedere watergang omschreven aan welke maten deze moet voldoen.
 • De leggermaat is de minimaal vereiste waterdiepte ten opzichte van het in de Legger vastgelegde schouwpeil (meestel winterpeil).
 • De onderhoudsmaat is de diepte tot waar we baggeren om te zorgen dat er niet te snel weer verontdieping plaatsvindt. Deze ligt maximaal 20 cm onder de leggermaat voor primaire wateren en 10 cm voor overige wateren.

Zie ook