kraan in water

Grondwater onttrekken en lozen

U vindt hier informatie over de regels voor het onttrekken en lozen van grondwater.

Onttrekken grondwater

De regels

De regels voor het onttrekken van grondwater staan in de Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties. U kunt de uitvoeringsregel op deze pagina downloaden. Lees meer over de regels op de pagina's:

Er zijn 26 Uitvoeringsregels. Deze horen bij de Keur van Rijnland. De Keur is een juridisch document (verordening). Lees meer hierover op onze pagina Keur en Uitvoeringsregels

Bepaal welke regels voor u gelden

U kunt op 2 manieren bepalen welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een melding moet doen, of een vergunning of maatwerk moet aanvragen:

  • Doe de vergunningencheck. Zo bepaalt u ook of er nog andere Uitvoeringsregels gelden voor uw werk.
  • Kijk in de Uitvoeringsregel Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Melden en aanvragen

Op de pagina Melden en aanvragen vindt u de formulieren voor het melden van grondwateronttrekking en het aanvragen van een maatwerk. U vindt er ook het digitale loket voor het aanvragen van een watervergunning.

Lozen grondwater

De regels

De regels voor het lozen van grondwater staan in het Activiteitenbesluit of in het Besluit lozen buiten inrichtingen. De regels zijn voor beide besluiten hetzelfde. De besluiten zijn te vinden via www.wetten.nl.

Lees meer over de regels op onze pagina Regels lozen grondwater.

Melden en aanvragen

Op de pagina Melden en aanvragen vindt u de digitale loketten voor het melden van de grondwaterlozing en de formulieren voor het aanvragen van een maatwerk.

Maatwerk om normen te verhogen of te verlagen

U kunt soms een maatwerk aanvragen om af te wijken van de regels:

ontwateren

  • Het gehalte droogrest onopgeloste stoffen kan worden verhoogd. Dat kan als u het gehalte van 50 mg/l niet haalt door zuivering van het grondwater met de beste beschikbare technieken. Deze verhoging kan alleen als het geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
  • Visuele verontreiniging kan worden toegestaan als dit niet kan worden voorkomen met de beste beschikbare technieken. Dit kan alleen als het geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.

bodemsanering aangewezen water

  • Het zuiveren van het grondwater gebeurt met de beste beschikbare technieken. Als de bij Regels lozen grondwater genoemde gehalten van de stoffen toch niet kunnen worden gehaald, dan kunnen deze gehalten worden verhoogd. Dit kan alleen als dit geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
  • De bij Regels lozen grondwater genoemde gehalten aan naftaleen en PAK's kunnen worden verlaagd als dat nodig is voor de bescherming van de waterkwaliteit.

bodemsanering niet-aangewezen water

  • Het zuiveren van het grondwater gebeurt met de beste beschikbare technieken. Als de bij Regels lozen grondwater genoemde gehalten van de stoffen toch niet kunnen worden gehaald, dan kunnen deze gehalten worden verhoogd. Dit kan alleen als dit geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
  • De bij Regels lozen grondwater genoemde gehalten aan naftaleen en PAK's kunnen worden verlaagd als dat nodig is voor de bescherming van de waterkwaliteit.

Rijnland kan ook zelf een maatwerk verlenen. In dat geval nemen wij contact op met u.