kraan in water

24. Grondwater: onttrekkingen en infiltraties

De regels voor het onttrekken van grondwater uit de bodem en/of infiltreren van grondwater in de bodem staan in de Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties. U kunt de uitvoeringsregel hieronder downloaden.

Grondwater onttrekken

Ook voor grondwateronttrekkingen die vallen onder de zorgplicht of onder de algemene regel geldt een meldplicht. Controleer voorafgaand het werk onder welke categorie uw type grondwateronttrekking en/of -infiltratie valt. U weet dan of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Kijk hierboven in de Uitvoeringsregel Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden indieningsvereisten die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.4, 6.27 en 6.28) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n).

Grondwater lozen

De regels voor het lozen van grondwater staan in het Activiteitenbesluit of in het Besluit lozen buiten inrichtingen. De regels zijn voor beide besluiten hetzelfde. De besluiten zijn te vinden via www.wetten.nl.

Lees meer over de regels op onze pagina Regels lozen grondwater.