Melden en aanvragen

Een melding doen of een maatwerk of vergunning aanvragen kan digitaal. Voor grondwater onttrekken en lozen vindt u hier de formulieren.

Grondwateronttrekking

Digitaal melden of een maatwerk aanvragen kan met deze formulieren: 

Aanvragen van een watervergunning gaat via het omgevingsloket. Doe bij uw vergunningaanvraag een beoordelingsbesluit voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Rijnland geeft dit beoordelingsbesluit. Dit gaat als volgt:

Met een vormvrije m.e.r.-beoordeling beoordeelt Rijnland grote grondwateronttrekkingen op nadelige gevolgen voor het milieu. Als nadelige gevolgen mogelijk zijn, dan kan een formele m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig zijn.

Lees ook:

Grondwaterlozing

Digitaal maatwerk aanvragen kan met dit formulier: 

Digitaal melden gaat via de AIM of het omgevingsloket:

  • Activiteitenbesluit (binnen een inrichting): Meld de lozing minimaal 4 weken voor aanvang. Doe dit via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Via de AIM ontvangt u automatisch de geldende voorschriften. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.
  • Besluit lozen buiten inrichtingen: Meld de lozing minimaal 4 weken voor aanvang. Doe dit via het omgevingsloket. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.

Bepaal eerst welk besluit van toepassing is. Daarvoor moet u weten of de de lozing plaatsvindt vanuit een inrichting. Op de website van InfoMil wordt het begrip inrichting uitgelegd. Let op: Een locatie is ook een inrichting als er gebruik wordt gemaakt van een pomp met een elektromotorisch vermogen van minimaal 1,5 kilowatt, die er langer dan een half jaar staat.