Klimaatregels

Rekening houden met klimaatverandering bij bouwen.

De komende jaren worden naar verwachting 100.000 woningen in ons gebied gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge maar ook meer natte perioden. Om nu en in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten moeten we ons goed voorbereiden. Daarvoor moeten we ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen klimaatregels verplicht te gaan stellen voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Door de regels verplicht te maken, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waar aan gewerkt wordt.

Slimme inrichting

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water om moeten gaan. Om klimaatbestendig te worden, is het van groot belang gebieden zo in te richten dat ze voorbereid zijn op klimaatverandering. Het Rijnlands gebied moet grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Om dat te bereiken moet het gebied slim ingericht worden. Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatregels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Voor grootschalige gebiedsontwikkeling en gericht op specifieke doelen

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe, grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen. Zoals het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte, het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik en het scheppen van een gezonde leefomgeving. Daar zijn voor onze regio wel al richtlijnen voor gemaakt, maar die zijn (nu nog) niet verplicht. Landelijk wordt er ook aan regels en richtlijnen gewerkt. Rijnland loopt daar dus op vooruit, om nu al stappen te kunnen maken binnen ons gebied. Het zijn vooral provincies, gemeenten en projectontwikkelaars die met de regels te maken krijgen.

De nieuwe regels:

  • de 20 millimeter-regel: om ervoor te zorgen dat een gebied droogte aankan, moet de bodem in een gebied een normale bui van 20 mm in 24 uur op kunnen nemen en kunnen vasthouden voor droge periodes.
  • de 90 millimeter-regel: om ervoor te zorgen dat een gebied extreme neerslag aankan, moet een gebied een regenbui van 90 millimeter in 24 uur op kunnen vangen. Dat opvangen kan in de bodem, sloten, open water of andere vormen van wateropslag.
  • natuurinclusieve regels: om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te versterken en te ondersteunen, moeten brede sloten en ander water van voldoende en afwisselende diepte en een schuine kant worden aangelegd in plaats van ondiepe, smalle slootjes. De oevers moeten natuurvriendelijk zijn (schuine kant, beplanting).

Klimaatbestendig bouwen: hoe en waarom?

Waarom is klimaatbestendig bouwen belangrijk? Hoe maakt Rijnland daar werk van? En hoe zit het eigenlijk precies met die klimaatregels?

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Waterschapsverordening

De klimaatregels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. De regels zijn van kracht zodra de Waterschapsverordening is vastgesteld. Momenteel loopt daar een inspraakprocedure voor.

Veelgestelde vragen