Omgevingswet

Sneller en eenvoudiger nieuwe plannen ontwikkelen.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de wetten en regels voor de leefomgeving. Het gaat onder andere om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, inrichting van de ruimte en natuur. Waterschappen, provincies en gemeenten werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet.

Waarom een nieuwe wet?

Er zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de fysieke leefomgeving, de plek waar we wonen, werken en onze tijd doorbrengen. Bijvoorbeeld voor de bodem, water, wegen, milieu, natuur en nieuwbouw. Deze wetten en regels zijn niet alleen ingewikkeld, soms spreken ze elkaar ook tegen. Dat maakt het lastig nieuwe plannen te ontwikkelen. Daarom worden tientallen wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld en vereenvoudigt in de Omgevingswet.

Bekijk ook de animatie over de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor jou?

In eerste instantie merk je misschien niets van de Omgevingswet. Maar als je wilt weten of je een vergunning moet aanvragen, bijvoorbeeld voor je woonboot of omdat je een steiger voor je boot wilt aanleggen, dan gaat dat straks anders dan voorheen. Je zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door middel van een aantal vragen blijkt of je een vergunning aan moet vragen, een melding met doen of dat je niets hoeft te doen (toestemmingsvrij). De eventuele vergunningsaanvraag of melding is vervolgens via het DSO in te dienen of doen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat je kunt meepraten over plannen van Rijnland. En over initiatieven bij jou in de buurt.

Waterschapsverordening vervangt Keur en Uitvoeringsregels

Om als waterschap te kunnen voldoen aan de Omgevingswet, vervangen we onze Keur en Uitvoeringsregels door één document: de Waterschapschapsverordening. Daarin staan alle regels over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet mag doen bij water, dijken en gemalen. De regels over onderhoudsverplichtingen staan in de Onderhoudsverordening. Lees meer over deze verordeningen.

Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024

Eindelijk is er duidelijkheid over de datum dat de Omgevingswet van kracht wordt. Op dinsdag 14 maart jl. heeft de Eerste Kamer gestemd of de Omgevingswet op 1 januari 2024 in kan gaan. Na de stemming bleek dat 41 van de 75 senatoren voor hebben gestemd. Dit houdt in dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 officieel in werking treedt. Lees hier het bericht van de Eerste Kamer.