Vaste objecten bij water onderhouden

Onderhoud aan vaste objecten betekent het reinigen of conserveren van bijvoorbeeld een kademuur, sluis, (spoor)brug, steiger, gevel of pijpleiding. Hiervoor gelden regels.

Werkzaamheden melden?

Met de vergunningcheck in het omgevingsloket bepaalt u of het nodig is dat u de werkzaamheden meldt. U kunt de melding doen in het omgevingsloket.

Het belangrijkste is dat u netjes werkt. Gebruik beschermende maatregelen om de werkruimte af te schermen. Zo voorkomt u dat er straalmiddel, schuursel, verfresten of reinigingswater in het water terecht komt. Reinigingswater dat toch nog vrijkomt loost u in het oppervlaktewater.

Spoorbruggen en vaste objecten

Het is lastig om de werkruimte helemaal af te schermen bij onderhoud aan spoorbruggen, vaste objecten in het water en bij smalle vaste objecten. Er gelden daarom andere regels.

Sloop-, renovatie- of nieuwbouw

Bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan het water voorkomt u zoveel mogelijk dat er afval in het oppervlaktewater terecht komt. De maatregelen die u hiervoor neemt beschrijft u in een werkplan.

Reinigingswater lozen

Het lozen van reinigingswater in de riolering is toegestaan bij het verwijderen van:

  • Vuilafzetting. De verontreiniging van het reinigingswater is vergelijkbaar met ramen lappen.
  • Hardnekkige aanslag van meerdere jaren. Bijvoorbeeld gevelreiniging of verwijderen van graffiti en verflagen.

Particulieren

Particulieren mogen zonder beschermende maatregelen de R1 en R2 reinigingstechnieken toepassen. U mag dan geen straalmiddelen gebruiken of conserveringstechnieken toepassen.

Straalmiddelen

  • Gebruik een hogere kwaliteit straalmiddel. Dit vermindert de stofemissie voor een groot deel. Het voorkomt ook het ontstaan van grote hoeveelheden vervuilingen/afvalstoffen.
  • Metallische straalmiddelen worden steeds vaker gebruikt. Er kan dan worden volstaan met minder afscherming. Technieken in cluster R3 waarbij een metallisch straalmiddel wordt gebruikt veroorzaken minder stof en milieuverontreinigingen dan het gebruik van mineraal straalmiddel of smeltslakgrit. 

Gebruikt straalmiddel moet worden gerecycled, gereinigd of als gevaarlijk afval worden behandeld. Dit is afhankelijk van de samenstelling op dat moment. Werkzaamheden waarbij meer stofvorming optreedt of waarbij stoffen uit een hogere categorie vrijkomen of worden gebruikt vragen een grotere afscherming.

Reinigings- en conserveringstechnieken

Om de verontreiniging van het milieu zoveel mogelijk te voorkomen past u bij voorkeur de technieken toe die het minst verontreinigend zijn.

  • Droge technieken hebben de voorkeur boven technieken waarbij water wordt gebruikt.
  • Technieken met metallische straalmiddelen hebben voorkeur boven technieken waarbij smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel worden gebruikt.
  • Handmatige technieken hebben de voorkeur boven machinale technieken.
  • Machinale technieken met bronafzuiging hebben de voorkeur boven machinale technieken zonder bronafzuiging.