Stoffen (A, B en C)

Stoffen zijn de verontreinigende stoffen die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden worden gebruikt of de afvalstoffen die van het vaste object vrijkomen.

De bij de werkzaamheden gebruikte of vrijkomende stoffen zijn ingedeeld in de categorieën A, B en C. Categorie A bevat de minst schadelijke stoffen. Het gaat bijvoorbeeld om de behandeling van niet-gecoate ondergronden, waarbij geen verfresten vrijkomen. Categorie C bevat de meest schadelijke stoffen. Categorie B bevat alle overige stoffen die niet vallen in categorie A of C.

Stoffen uit categorie A

 • basalt;
 • beton en betonmortel;
 • schoonmetselwerk;
 • cementgebonden deklagen;
 • niet verduurzaamd hout;
 • steenachtige ondergronden;
 • metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die metalen.

Stoffen uit categorie C

 • koolteer of koolteerderivaten;
 • lood- of chromaathoudende pigmenten;
 • antifoulings;
 • andere verven op basis van cadmium, tin of kwik dan genoemd in de onderdelen a tot en met c van dit lid.

Stoffen uit categorie B

Stoffen die niet zijn ingedeeld in categorie A of C.