woonbootbewoners

Vergunningen check en omgevingsloket

Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken duidelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk stuurt de vergunningencheck u door naar het omgevingsloket.

Vergunningencheck

De vergunningencheck is een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  Doet u de vergunningencheck, dan weet u of voor uw werk een vergunning of maatwerk nodig is. Vaak hoeft u alleen te melden, of mag u zo aan de slag. Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater gebruikt u de vergunningencheck niet. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden.  

Omgevingsloket 

Voor het aanvragen van een watervergunning en maatwerk gebruikt u het omgevingsloket. Wij adviseren u om eerst de vergunningencheck te doen. Heeft u een watervergunning of maatwerk nodig, dan stuurt de vergunningencheck u door naar het omgevingsloket. Voor het lozen van afvalwater doet u een melding en vergunningaanvraag altijd via het omgevingsloket.

Meer informatie:

Voorbespreken van uw vergunningaanvraag

Een vergunningaanvraag kunt u voorbespreken met een medewerker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. Dit vooroverleg kan helpen om uw aanvraag goed en volledig te maken. Het risico dat de wij uw aanvraag afwijzen is dan kleiner.