woonbootbewoners

Vergunningen check en omgevingsloket

Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken duidelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk stuurt de vergunningencheck u door naar het omgevingsloket.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

Doet u de vergunningencheck, dan weet u of voor uw werk een vergunning of maatwerk nodig is. Vaak hoeft u alleen te melden, of mag u zo aan de slag.

Nieuw: Rijnland heeft vanaf 15 maart 2021 een nieuwe vergunningencheck. De regels zijn nog hetzelfde.

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater gebruikt u de vergunningencheck niet. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden.  

Omgevingsloket voor het aanvragen van een watervergunning en maatwerk

Wij adviseren u om eerst de vergunningencheck te doen. Heeft u een watervergunning of maatwerk nodig, dan stuurt de vergunningencheck u door naar het omgevingsloket.

Voor het lozen van afvalwater doet u een melding en vergunningaanvraag altijd via het omgevingsloket.

Meer informatie:

Voorbespreken van uw vergunningaanvraag met Rijnland  

Een vergunningaanvraag kunt u voorbespreken met een medewerker van de afdeling  Vergunningverlening & Handhaving. Dit vooroverleg kan helpen om uw aanvraag goed en volledig te maken. Het risico dat de wij uw aanvraag afwijzen is dan kleiner.