werkzaamheden

Waterschapsverordening

Regels om het gebied van Rijnland te beschermen

De vervanger van de Keur, de Waterschapsverordening, is klaar. In de Waterschapsverordening staan regels om de sloten, rivieren, meren, plassen, de dijken en de gemalen in het gebied van Rijnland te beschermen. Zo houden we het watersysteem schoon en veilig.

Kortom, in de verordening staat wat je wel mag en wat je niet mag doen als inwoner of bedrijf. De Waterschapsverordening is te bekijken via het waterschapsblad.

Los van de Omgevingswet

De Waterschapsverordening is één van de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet al meerdere malen is uitgesteld hebben wij ervoor gekozen om de Waterschapsverordening los te maken van de Omgevingswet. De verordening is opgebouwd in 3 delen. Het eerste deel heeft algemene regels en gaat ondanks de invoering van de Omgevingswet in gebruik. Deel 2 gaat alleen in gebruik met de omgevingswet en deel 3 gaat in gebruik zonder de Omgevingswet. Door de Waterschapsverordening in 3 delen te hebben, zorgt dit ervoor dat we niet hoeven te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Zodra de Waterschapsverordening volledig vastgesteld is, kan het in gebruik genomen worden. De verwachting is dat het na de zomer de Keur en Uitvoeringsregels kan vervangen.

Nieuw: Klimaatregels

Nieuw in de Waterschapsverordening zijn de verplichte klimaatregels voor nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen waar onder andere provincies, gemeenten en projectontwikkelaars mee te maken krijgen. Deze klimaatbestendige regels moeten ervoor zorgen dat een gebied zo wordt ingericht dat het goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Lees meer over klimaatregels.

Klimaatregels

Rekening houden met klimaatverandering bij bouwen.

Duidelijk en begrijpelijk

Door het gebruik van verwijzingen naar de betekenis van moeilijke woorden, kaarten, documenten of artikelen en door het schrijven op B1-niveau, hebben wij geprobeerd om het zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te maken. Op deze manier is het voor iedereen leesbaar.

De Waterschapsverordening goedgekeurd

Op woensdag 27 september is de Waterschapsverordening door de Verenigde Vergadering van Rijnland definitief vastgesteld en wordt op 1 januari 2024 in gebruik genomen.