Uitleg tarieven

Zuiveringsheffing

In 2022 bedraagt het tarief voor de zuiveringsheffing € 65,85 per vervuilingseenheid (v.e.). Een v.e. is niet hetzelfde als het aantal personen in een huishouden. Elk huishouden dat bestaat uit twee of meer personen krijgt een aanslag van 3 v.e. (3 x € 65,85 = € 197,55). Een huishouden van één persoon krijgt een aanslag van 1 v.e. (€ 65,85). Bedrijven betalen overeenkomstig de hoeveelheid afvalwater die zij lozen.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing kent diverse categorieën:

Ingezetenen

Iedere inwoner van Rijnland heeft voor wonen, werken, recreëren en reizen belang bij goed waterbeheer. In 2022 is de heffing per woonruimte (huurwoning of eigen woning) € 110,00.

Gebouwd

Het regenwater dat op een gebouw valt, stroomt na verloop van tijd af naar het watersysteem. Voor de heffing, zowel voor woningen als bedrijven, is de WOZ-waarde de basis. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Naarmate de WOZ-waarde hoger is, is de tegen wateroverlast beschermde waarde ook hoger. In 2022 is het tarief voor de eigenaar 0,0208 procent daarvan. In Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude bepaalt Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken. In overige gemeenten stelt de gemeente zelf de WOZ-waarde vast.

Ongebouwd natuurterrein

Hieronder vallen ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Ook bossen en open wateren met een oppervlakte van meer dan één hectare vallen hieronder. Voor dit soort natuurterreinen geldt soms een minder strak peilbeheer en de economische waarde ervan ligt ook anders dan die van agrarisch gebied. De heffing is in 2022 € 4,00 per hectare.

Ongebouwd wegen

Hieronder vallen verharde openbare wegen. In 2022 is de heffing € 437,50 per hectare.

Ongebouwd overig

Hieronder vallen de meeste land- en tuinbouwgronden en andere onverharde terreinen. De belasting wordt geheven van de eigenaren, overeenkomstig de oppervlakte van het perceel. In 2022 is het heffingsbedrag € 87,50 per hectare.

Meer informatie?

Sinds 2011 ontvangt u de aanslag voor de waterschapsbelasting niet meer rechtstreeks van ons, maar van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Wilt u meer weten over de waterschapsbelastingen, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

BSGR is gevestigd op de Lammenschansweg 144 in Leiden. Telefoonnummer: (071) 525 62 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur). Contactformulier: www.bsgr.nl/contact. Het postadres van BSGR: Postbus 1141, 2302 BC Leiden.