werkzaamheden

Waterschapsverordening

Regels om het gebied van Rijnland te beschermen

De vervanger van de Keur, de Waterschapsverordening, is bijna klaar. In de Waterschapsverordening staan regels om de sloten, rivieren, meren, plassen, de dijken en de gemalen in het gebied van Rijnland te beschermen. Zo houden we het watersysteem schoon en veilig.

Kortom, in de verordening staat wat je wel mag en wat je niet mag doen als inwoner of bedrijf. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is nu te bekijken via het waterschapsblad.

Los van de Omgevingswet

De Waterschapsverordening is één van de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet al meerdere malen is uitgesteld hebben wij ervoor gekozen om de Waterschapsverordening los te maken van de Omgevingswet. De verordening is opgebouwd in 3 delen. Het eerste deel heeft algemene regels en gaat ondanks de invoering van de Omgevingswet in gebruik. Deel 2 gaat alleen in gebruik met de omgevingswet en deel 3 gaat in gebruik zonder de Omgevingswet. Door de Waterschapsverordening in 3 delen te hebben, zorgt dit ervoor dat we niet hoeven te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Zodra de Waterschapsverordening volledig vastgesteld is, kan het in gebruik genomen worden. De verwachting is dat het na de zomer de Keur en Uitvoeringsregels kan vervangen.

Nieuw: Klimaatbestendige regels

Nieuw in de Waterschapsverordening zijn de verplichte klimaatbestendige regels voor nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen waar onder andere provincies, gemeenten en projectontwikkelaars mee te maken krijgen. Deze klimaatbestendige regels moeten ervoor zorgen dat een gebied zo wordt ingericht dat het goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Lees meer over klimaatbestendige regels.

Klimaatbestendige regels

Rekening houden met klimaatverandering bij bouwen.

Duidelijk en begrijpelijk

Door het gebruik van verwijzingen naar de betekenis van moeilijke woorden, kaarten, documenten of artikelen en door het schrijven op B1-niveau, hebben wij geprobeerd om het zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te maken. Op deze manier is het voor iedereen leesbaar.

De Waterschapsverordening openbaar

Het ontwerp van de Waterschapsverordening is door de Verenigde Vergadering van Rijnland op woensdag 1 februari 2023 goedgekeurd. Hierdoor kunnen we nu de laatste stappen zetten voordat het in gebruik genomen wordt. De Waterschapsverordening is vanaf 8 februari voor 6 weken openbaar in het waterschapsblad. Van 9 februari tot 23 maart kunnen inwoners en bedrijven uit ons gebied nog meedenken en aangeven of de regels die in de verordening staan eventueel aangepast moeten worden.

De planning is dat de Waterschapsverordening op 5 juli 2023 definitief wordt vastgesteld, zodat het in de tweede helft van het jaar in gebruik genomen kan worden. Of deze planning gehaald wordt, hangt af van het aantal en inhoud van de reacties.