Suppen in Leiden

Wonen aan het water

Handige informatie voor iedereen die aan het water woont.

Woon je aan het water? Dan heb je te maken met regels en met onderhoud. Misschien moet je de sloot of de dijk bij je huis onderhouden. Als je werkzaamheden wil uitvoeren bij het water, dan zijn er regels om rekening mee te houden.

Werkzaamheden bij water of dijk

Bijvoorbeeld voor het bouwen van een steiger voor je boot, of het plaatsen van een beschoeiing. Deze regels zijn vastgelegd in de Rijnlandse Keur. Op onze pagina Vergunningen staat meer informatie. Je vindt er ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen aan welke Rijnlandse regels u moet voldoen. 

Onderhoud watergangen en dijken

Voor informatie over het onderhoud aan watergangen en de schouw verwijzen we je naar de pagina Onderhoud watergangen. Een eigenaar van een stuk grond met een dijk is verantwoordelijk voor het gewone onderhoud van die dijk.

Varen in Rijnland

Als je aan het water woont, dan heb je misschien een boot. Op de pagina Varen in Rijnland lees je meer over vaarregels, vergunningen, bedieningstijden van sluizen en meer.

Steiger, ligplaats of botenhuis

Bepaal met onze vergunningencheck welke regels gelden voor het bouwen van uw steiger, het innemen van een ligplaats of het bouwen van een botenhuis.