Keur en uitvoeringsregels

Er zijn allerlei regels over wat je als bewoner of bedrijf wel en niet mag doen in en bij water, dijken, gemalen, enzovoort. Zo houden we het watersysteem schoon en veilig. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

In de Uitvoeringsregels staat hoe Rijnland activiteiten bij het water regelt

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoeringsregels kan een zorgplicht, een Algemene regel en een Beleidsregel bevatten.

  • De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico
  • In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.
  • In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico. Dan verlenen wij een watervergunning.

Alle 25 Uitvoeringsregels

Er zijn 25 Uitvoeringsregels. Informatie over elke Uitvoeringsregel vindt u op de pagina Alle regels op een rij. Daar kunt u ook iedere uitvoeringsregel downloaden.

Bepaal met de vergunningencheck welke regels gelden

De vergunningencheck  is een hulpmiddel waarmee u kunt bepalen welke regels voor een werk gelden. U weet ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Kaarten zijn te zien met een viewer

Zowel in de Keur als in de uitvoeringsregels wordt met regelmaat verwezen naar kaarten. Raadpleeg deze kaarten in een viewer. U kunt op de kaart inzoomen en meer details bekijken. De kaarten zijn ook opgenomen in de vergunningencheck en als bijlage in de pdf van de uitvoeringsregels.

Wilt u meer Rijnlandse informatie zien, raadpleeg dan de algemene Rijnlandse viewer.

Nieuwe, eenvoudigere regels

Sinds 1 juli 2015 heeft Rijnland een nieuwe  Keur. Bij het opstellen van deze Keur heeft Rijnland een andere aanpak gebruikt. Er gelden minder regels voor burgers, bedrijven en Rijnland. Het aantal vergunningen en meldingen is ongeveer gehalveerd. Zo geeft Rijnland verantwoordelijkheid, flexibiliteit en vertrouwen waar dat kan, maar stellen we regels waar dat moet.

Eerste voortgangsrapportage: nieuwe regels een succes

Rechts op de pagina kunt u de eerste voortgangsrapportage van de nieuwe Keur (2 februari 2016) downloaden.

Rijnland ontvangt minder vergunningaanvragen en meldingen sinds juli 2015. Er is waardering voor de nieuwe regels en de manier waarop ze inzichtelijk zijn gemaakt. Rijnland blijft aan (vaste) klanten vragen of ze de nieuwe regels echt als een vereenvoudiging zien. Het is ook belangrijk dat het watersysteem niet achteruit gaat door de komst van de nieuwe regels. Tot nu toe zijn in het veld geen activiteiten gezien die de kwaliteit van het watersysteem verminderen.