Bestuursakkoord Water

Bestuursakkoord Water

Bestuursakkoord Water

Het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in een Bestuursakkoord Water. Gezamenlijk zetten we ons in voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Het doel is om de kwaliteit van het beheer te vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat doen we vanuit  eigen verantwoordelijkheden waarbij we de expertise en deskundigheid met elkaar delen. Op de website van de Helpdesk Water leest er meer over:.