Legger primaire keringen

In de leggerboeken van de primaire waterkering staat aangegeven waar de waterkering precies ligt. Ook is aangegeven welke persoon of organisatie het dagelijks waterstaatkundig beheer daar uitvoert. Hieronder vindt u de betreffende leggerboeken van de primaire waterkering per gemeente geordend.

Actualisatie legger primaire waterkeringen

Van 19 november 2018 tot en met 31 december 2018 kon u uw zienswijzen op de ontwerp-legger indienen. Op 13 februari worden de legger en de reactie op de zienswijzen besproken in de commissie VGW.  Op 13 maart 2019 wordt erover besloten in de Verenigde Vergadering .

Wat verandert er?

De legger wordt nu aangepast vanwege wijzigingen in de Waterwet. De status van “primaire kering” is in de Waterwet namelijk per 1 januari 2017 komen te vervallen voor grote delen van de waterkering in de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Velsen, Haarlem, en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De exacte coördinaten waar de primaire waterkering voortaan eindigt zijn vastgelegd in bijlage VI van het Waterbesluit. Op deze punten is de legger als het ware afgeknipt. Dit is in het noorden nabij het Witte Theater in IJmuiden. In het leggerboek van Velsen staat dit op blad S09. Het nieuwe eindpunt in het zuiden is bij de Waaiersluis in Gouda. In het leggerboek van Gouda staat dit op blad G11 .

Het tracé oostelijk van deze punten zoals dat in de huidige legger staat komt geheel te vervallen.

Beide aangepaste leggerboeken kunt u hieronder downloaden:

Meer informatie en klopt er iets niet?

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.