Legger primaire keringen

In de leggerboeken van de primaire waterkering staat aangegeven waar de waterkering precies ligt. Ook is aangegeven welke persoon of organisatie het dagelijks waterstaatkundig beheer daar uitvoert. Hieronder vindt u de betreffende leggerboeken van de primaire waterkering per gemeente geordend.

Klopt er iets niet?

Het is heel belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier.

Actualisatie legger primaire waterkeringen

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 13 november 2018 de legger primaire waterkeringen in ontwerp vastgesteld. Hierop kunt u van 19 november 2018 tot en met 31 december 2018 uw zienswijze inbrengen.

Wat verandert er?

De legger wordt nu aangepast vanwege wijzigingen in de Waterwet. De status van “primaire kering” is in de Waterwet namelijk per 1 januari 2017 komen te vervallen voor grote delen van de waterkering in de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Velsen, Haarlem, en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De exacte coördinaten waar de primaire waterkering voortaan eindigt zijn vastgelegd in bijlage VI van het Waterbesluit. Op deze punten is de legger als het ware afgeknipt. Dit is in het noorden nabij het Witte Theater in IJmuiden. In het leggerboek van Velsen staat dit op blad S09. Het nieuwe eindpunt in het zuiden is bij de Waaiersluis in Gouda. In het leggerboek van Gouda staat dit op blad G11 .

Het tracé oostelijk van deze punten zoals dat in de huidige legger staat komt geheel te vervallen.

Beide aangepaste leggerboeken kunt u hieronder downloaden:

 

Zienswijze

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over de ontwerp-legger schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Alleen op de gewijzigde trajecten ten opzichte van de huidige legger is inspraak mogelijk.

 

Tot en met 31 december 2018 kunt u uw gemotiveerde zienswijze over de ontwerp-legger sturen naar:

 

Per post:  College van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

 

t.a.v. dhr J.A. Veer
Postbus 156
2300 AD  Leiden

 

Per email: post@rijnland.net

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

 

Uw reactie wordt door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

 

Meer informatie?

 

Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net/legger of neem contact op met ons KlantContactTeam via: Tel.: 071 – 306 3535 e-mail: info@rijnland.net