Legger regionale keringen

Op 1 februari 2017 heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland de Legger regionale keringen 2016 vastgesteld. Deze legger is onherroepelijk.

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger 2016 inzien. De gegevens van de door u gekozen kering worden zichtbaar wanneer u inzoomt en op de desbetreffende kering klikt.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u de Uitgangspuntennota downloaden waarop de leggers gebaseerd zijn. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3535 of maak gebruik van het contactformulier.

Actualisatie legger

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 12 juni 2018 de legger regionale waterkeringen in ontwerp vastgesteld voor een beperkt aantal trajecten. Hierop kunt u van 19 juni 2018 tot en met 31 juli 2018 uw zienswijzen inbrengen.

Een aantal waterkeringen is aangepast sinds de huidige legger uit 2016 is opgesteld. Deze trajecten worden nu gewijzigd in de ontwerp legger. Via de interactieve kaart kunt u de ontwerp legger regionale keringen inzien. 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over de ontwerp legger schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Alleen op de gewijzigde trajecten ten opzichte van de huidige legger is inspraak mogelijk. Deze trajecten zijn rood gemarkeerd in de interactieve kaart (zelfde link toevoegen)

 Tot en met 31 juli 2018 kunt u uw gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp legger sturen naar:

  • Per post: College van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
    t.a.v. dhr J.A. Veer
    Postbus 156
    2300 AD  Leiden

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net/legger of neem contact op met ons KlantContactTeam via: Tel.: 071 – 306 3535 e-mail: