Legger regionale keringen

Een legger is een register waar van alle waterkeringen in het Rijnlandse beheergebied het volgende is weergegeven: de ligging en de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt. De legger is eind 2018 vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden.

Inzien legger

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger  inzien. De gegevens van de door u gekozen kering worden zichtbaar wanneer u inzoomt en op de desbetreffende kering klikt.

Het actueel houden van de legger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze regionale waterkeringen. Er worden waterkeringen versterkt, aangepast of verlegd. We herzien de legger dan ook regelmatig.  In 2018 heeft de meest recente herziening plaatsgevonden. De volgende herziening staat gepland voor 2019/2020.

Meer informatie? klopt er iets niet?

Rechts op deze pagina kunt u de uitgangspuntennota downloaden waarop de legger gebaseerd is.
Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.